Toimivat kulkutiet ovat osa turvallisuutta

Esteettömyysmääräykset huomioidaan uusissa taloyhtiössä jo suunnitteluvaiheessa. Vaikka vanhoilta taloyhtiöiltä ei vaadita uudistuksia, mahdollisilta ongelmakohdilta ei kannata sulkea silmiään.

Esteettömyys parantaa kaikkien asukkaiden arkea erilaisissa elämäntilanteissa. Liikkumista edistävillä ratkaisuilla, kuten tasaisilla kulkuväylillä ja rampeilla, on lisäksi taloyhtiön profiilia nostava vaikutus.

Valaistuksen avulla voidaan lisätä liikkumisen turvallisuutta pimeään aikaan. Kun piha-alueilla tehdään kaivauksia, kannattaa samalla miettiä myös valaistuksen tarvetta ja laittaa kaapelit samalla valmiiksi.

KIVEYS ON HUOLLON NÄKÖKULMASTA HELPPOHOITOINEN

Huollon kannalta kivetyt kulkureitit ovat helppohoitoisia ja myös talvihuolto onnistuu kevyellä kalustolla. Liukkauden torjunta on tärkeää. Kiveysten liukkautta torjutaan parhaiten hiekoituksen avulla. Esimerkiksi ovien edustoille voidaan asentaa lämmityskaapeleita sulana pitoa varten, jolloin huoltotyön tarve vähenee ja turvallisuus lisääntyy. Hätäkulkutiet kiinteistön alueella on myös tärkeää pitää kunnossa kaikkina vuodenaikoina.