Hulevesien hallinta estää ongelmia

Hyvin toimivassa pihassa on myös toimiva vedenhallinta. Hulevesien kulkeutuminen kellareihin on kallis ja kiusallinen ongelma.

Pihan hulevesiä voi joko ohjata oikeaan suuntaan tai imeyttää sopiviin kohtiin pihaa. Erityisesti tulva-alueilla vaaditaan suunnitelmallista sadevesien hallintaa, koska verkostojen kapasiteetit eivät enää ole kaikilta osin riittäviä rankkasateille ja aiheuttavat siten paikallista tulvimista.

HULEVESIEN HALLINTA ON KIINTEISTÖN VASTUULLA

Hulevesien hallinnan yksi tärkeä osa-alue ovat läpäisevät kiveykset. Osittain läpäisevät kiveykset päästävät vettä läpi saumoistaan ja näin vähentävät ja hidastavat vesien pintavirtaamaa. Tässä tarkoituksessa on käytetty erilaisia reikä-, nurmi- ja ruohokiviä sekä nurmisaumalla että kiviaineksella saumattuna.

Aurattavaa lunta varten on hyvä suunnitella jo etukäteen valmiiksi oma alue. Se voi olla vaikkapa pihapiirin pelikenttä tai varaparkkipaikka, jossa käytetään läpäisevää kiveystä sulavaa lunta silmällä pitäen.